Tchaikovsky i els nens! - Sèries “Els grans compositors i els nens”

 

Conté: 1 CD i una història il·lustrada

Intèrprets: Marina Rodríguez Brià, piano i efectes musicals (*Gemma Morales, acordió). Xavier Mestres, narració.

Il·lustracions: Subi

Història: Anna Obiols

Instrument: Piano

Gravat / Publicat: 2006

Etiqueta / Número: Bellaterra Música S.L. / DL: B-44202-2006

ISBN- 13: 978-84-935297-2-7 / ISBN-10: 84-935297-2-9

 

CONTÉ:

Història: Tchaikovsky en el petit món de les joguines

Música:

Album of Youth, opus 39                             Tchaikovsky

The Nightingale                                               Alyabiev*