Recitals

Els diversos interessos de Marina Rodríguez Brià fan que els seus projectes siguin variats i destinats a públics de tota mena. Li agrada comunicar els seus darrers treballs o estudis ja siguin de caràcter íntim com extravertit.