Tres articles meus sobre el piano publicats al suplement cultural l’Amíndola

El Diari de l'Ametlla incorpora un suplement cultural que es publica cada tres mesos. A petició de la redacció, vaig escriure tres articles divulgatius sobre el piano que van aparèixer els mesos de gener, abril i juliol de 2017.

Els podeu consultar a:

https://issuu.com/diariametlla/docs/am__ndola_21/4

https://issuu.com/diariametlla/docs/amindolaweb/2

https://issuu.com/diariametlla/docs/amindola_da_150_v4/2