COSTANTINO MASTROPRIMIANO INTERPRETA CLEMENTI

Clementi. Complete sonatas for fortepiano

Costantino Mastroprimiano

18 cd

Brilliant classics, 2012

Sovint s’opina per inèrcia, repetint tòpics i sense plantejar noves visions del tema que es tracta. La música de Clementi ha sofert aquest fet i, fins i tot en l’actualitat, encara costa que s’arribi a programar.

Afortunadament des de fa ja uns quant anys, una generació de músics i estudiosos de Clementi estan publicant enregistraments i estudis sobre aquest compositor que recuperen la seva importància històrica i el valor intrínsec de la seva música. Un d’ells, Costantino Mastroprimiano, ha enregistrat una integral de sonates interpretades en instruments originals i algunes rèpliques que supera els criteris històrics amb una interpretació vivaç, imaginativa i desimbolta.

Les peces s’expliquen per elles mateixes, amb la pròpia energia i volada; és un gust sentir-les alliberades dels prejudicis i anàlisis pejoratius que han patit en moltes ocasions. La música aflora amb força en les mans de Mastroprimiano i no necessita ser justificada amb comparacions amb altres compositors per ser apreciada en el seu propi valor. És una invitació a deixar respirar la música de Clementi, a obrir-li la porta.

Segur que serà un plaer tant per l’entès com pel melòman i un inici per conèixer-la.

Marina Rodríguez Brià